1- Kimlik bilgilerini beyan eden misafirler Tekne'ye kabul edilir. Kimlik bilgisi beyan edemeyen/etmeyen yolcular TUR'a çıkamaz.

2- TUR'a katılacak kişilerin Ad-Soyad-Kimlik No bilgisi kayıt altına alınır ve TUR esnasında talep edilmesi halinde (Sahil Güvenlik-Deniz Polisi-Sağlık Bakanlığı) paylaşılır.

3- Misafirlerin son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları, COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilir ve kayıtları muhafaza edilir.

4- Tekne giriş’inde, misafirler temassız ateş ölçümü uygulamaları ve el dezenfeksiyon imkânı ile karşılanır.

5- Tekne, TUR'a başlarken ve TUR sonlanırken (demir alma-halat çözme-bağlama) tüm misafirler yerlerine oturmalıdır. Manevra ve liman çıkış/liman giriş esnasında ayakta yolcu olmamalıdır.

6- TUR başladıktan sonra tur süresince yat-lara, diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmez. TUR’a başlayan kişilerle TUR sonlandırılır.

7- TUR'un kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteyle,

farklı kişilerden oluşan grupla yapılması durumunda ise sosyal mesafe planı'na uygun olarak yürütülür.

8- Teknelerin düzenli dezenfeksiyonu yapılır, ve bu işlem belgelendirilir.

9- Mürettebat ve farklı kişilerden oluşan grupla tur yapılması durumunda bu kişiler tarafından maske, eldiven vb. kişisel koruyucu ekipman kullanılır. (TUR öncesi Tekne'ye gelirken, birlikte seyahat eden veya birlikte konaklayan ve aynı aileden olan kişilerde bu kural gerekli değildir.)

10- Tekne ortak kullanım alanına el dezenfektanı konulur.

11- Misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulur.

12- Tekne personeline TUR öncesinde ve gerekli hallerde ateş ölçümü yapılır.

13- Mutfak dışında Tekne'nin başka bir bölümünde mangal vb. yemek pişirme alanı oluşturulamaz.

T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 Normalleşme Eylem Planı ve T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca tebliğ edilen

27 Mayıs 2020 tarihli 80368960-020-E.26440 sayılı genelge'ye istinaden hazırlanan ve genelge uyarınca Tekne'de görünür alanda bulunması / uyulması ZORUNLU kurallara ait dökümandır.


Teşekkürler!