LARSOY TURİZM (KaşTatilim.com) Mesafeli SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) gereği internet ve sair iletişim araçları üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Yönetmelik hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır

1.TARAFLAR  LARSOY TURİZM ve TİCARET LTD. ŞTİ. (Kaş Adventures) Andifli Mah. Liman Sokak No: 4/B  07580 Kaş / Antalya  “ACENTA” olarak anılacaktır ve bu sözleşmeyi onaylayarak, hizmeti alan kişi de “MÜŞTERİ”  olarak anılacaktır.

2.KONU  Bu sözleşmenin konusu Acenta’nın kastatilim.com  adlı internet adresi üzerinden ya da sair iletişim araçları ile teşhir, ilan ve satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı sözleşmede belirlenen hizmetler ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3.SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE FİYAT BİLGİLERİ  Rezervasyon esnasında tüketiciye sunulan güncel tur programı, voucher, tur kayıt formu, tahsilat makbuzu, biletler ve diğer matbu evrak bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.GENEL ŞARTLAR 

    4.1. Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen Acenta’nın erişim bilgileri, sözleşme konusu ürünün veya hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimat ve ifaya ilişkin bilgiler, ilave maliyetler, sözleşme süresi, ürün veya hizmete ilişkin taahhütlerin geçerlilik süresi, fesih şartları, şikayet ve itiraz konularına ilişkin işbu sözleşme dahilinde tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

    4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının Acenta’ya teslim edilmiş olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Acentanın hizmeti ifa yükümlülüğü bulunmaz.

    4.3. Acenta tarafından sunulan tüm hizmetler için müşteri, kendi özgür iradesi ile rezervasyon yaptığını ve hizmete yönelik zevkine veya şartlarına uymadığı iddiası ile Acenta’dan bir hak talep etmeyeceğini, Acenta’nın bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

    4.4. Acenta üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında, Acenta ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden ya da bizzat Acenta’ya gelinerek bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde Müşteri’nin direk ilgili firmalardan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında Acenta sorumluluk kabul etmez.

    4.5. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesi için bir hak ve talep yöneltilemez. Otelden erken ayrılma durumunda Müşteri, rezervasyon tutarının tamamını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul eder.   LARSOY TURİZM (KaşTatilim.com) Mesafeli SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

    4.6. Acenta’dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan Acenta’ya yazılı bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Acenta’ya bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili otelin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşterinin talebi ile tahsil edilen bedel derhal iade edilir.

    4.7. Müşteri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, doğal afet, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, siyasi olay, devletler arası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, tüm mücbir sebeplerden dolayı Acenta geziyi iptal veya tehir edebilir. İptal durumlarında Acenta, Müşteri’yi haberdar edecek ve Müşteri’nin o güne kadar ödemiş olduğu toplam bedeli en geç 10 gün içinde iade edecektir. Ancak bu durumda müşterinin ayrıca bir tazminat hakkı yoktur .

    4.8. Acenta; hizmeti satın alan müşterilerle, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü 3.şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle müracat ile geziye kayıt olan Müşteri’nin Acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafında, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara-hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis-fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değişikliklerden vb. öngörülemeyen tüm teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan Acenta sorumlu tutulamaz.

    4.9. Pansiyon özellikleri, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Türkiye’de otel yıldızları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Türkiye’de yapılan rezervasyonlarda Acenta tarafından bildirilen yıldızlar, otellerin kendisine bildirdiği yıldızları göstermekte olup Acenta’nın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

    4.10. Acenta’da yer alan otel ücretleri, programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Bu bedele tüm vergiler dahildir. Müşteri tarafından alınan konaklama şekli dışında, müşterinin otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir.

    4.11. Tur programında belirtilen uçak, otobüs vs. ulaşım araçlarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre ayarlanmıştır. Bu saatlerin değişmesinden, hareket saati ve buna bağlı olarak zorunlu şekilde yapılan program değişikliklerinden Acenta sorumlu değildir. Havayolu ile düzenlenen gezilerde, hareket tarihinden önce havayolu şirketi tarafından uçak biletlerine artış yapılması halinde, Müşterinin bu farkı en geç turun hareketinden 2 iş günü önce ödemesi gerekmektedir, aksi halde iptal şartları geçerli olacaktır. Hava şartları, grev, teknik arıza gibi nedenlerden dolayı gerçekleşemeyen ulaşımlardan Acenta sorumlu değildir. Hava yollarının talep fazlalığı nedeniyle ek sefer düzenlemekte olduğu destinasyonlarda, ilgili havayolları rezervasyonları ek seferlere kaydırma suretiyle tarifede değişiklik yapabilir, bu gibi durumlarda Acenta sorumluluk kabul etmez.. Acenta havayolu ile Müşteriler arasında aracı konumunda olup, tüketiciler saat değişikliği riskini bilerek ve kabuk ederek turları satın aldıklarını peşinen kabul ve beyan ederler. Acente bu tür değişiklikleri haber aldığı an en kısa zamanda Müşteriye bildirecektir.   LARSOY TURİZM (KaşTatilim.com)) Mesafeli SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

    4.12. Havaalanı vergileri ve konaklamanın yapıldığı şehirlerdeki özel belediye vergileri fiyatlara dahil değildir. Özel tarifesiz Charter uçuşlarında uçak ister Acenta tarafından, ister diğer bir firma veya diğer bir havayolu şirketi tarafından aracı olarak kiralansın, uçuşlarla ilgili tüm düzenlemeler, Varşova Konvansiyonu ve ilgili uluslararası kurallar çerçevesinde yapılır. Bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapabilir, hareket saatleri garanti edilmez, gerektiği halde taşıyıcı bilette gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir ve sefer bağlantıları için sorumluluk alınmaz. Taşıyıcı, yolcu ve bagajları taşımak için her türlü çabayı göstermeyi üstlenir.

    4.13. Uçak ile yapılan gezilerde havayollarının uyguladığı kişi başı valiz taşıma hakkının üzerindeki fazla bagaj ücreti yolcuya ait olup, bu ücret havayolu şirketinin esaslarına göre tespit edilir. Vasıtalar içinde veya konaklama merkezlerinde unutulan eşyalardan Acenta sorumlu değildir. Yine uçak ile yapılan gezilerde bagajın geç gelmesi, hasara uğraması veya kaybolması halinde sorumluluk havayollarında olup, Acenta sorumluluk kabul etmez.

    4.14. Otobüs ile yapılan gezilerde Acenta’nın araç tipi ve modelinde değişiklik yapma hakkı saklı olup, Müşterilerin hareket saatinden 30 dakika önce kalkış noktasında hazır bulunmaları gerekir. Otobüslerde sefer için yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde Acenta tarafından, Müşterilerin ulaşımını sağlamak adına Şehirlerarası taşımacılık yapan D2-B2 yetki belgeli Otobüs firmalarının tarifeli seferlerinden biletleme yapılır ve bu halde otobüslerin otele kadar gitmemesi durumunda Müşterinin Otogar-Otel arası ulaşımı Acenta tarafından gerçekleştirilir. Yol güzergahı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir. Mola yerleri, hava,yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

    4.15. Paket turlarda toplam gün adedine göre konaklama yapılan geceler esas alınacaktır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının rötar yapılması sebebiyle gecikmesi Acenta’nın sorumluluğunda değildir.

    4.16. Vize ve pasaport işlemleri Müşteri’ye aittir. Ancak gezinin başlamasından 2 ay önce gerekli tüm belgelerin ve vize hizmet bedelinin eksiksiz olarak Acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. Teslim edilen pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli olması zorunludur. Teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan Acentanın vize alınamamasından veya vizenin tur tarihine yetiştirilememesinden dolayı sorumluluğu yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden ve aksamalardan Acenta sorumlu değildir. Herhangi bir nedenle tur iptal edilirse, vize harç, masraf ve vize hizmet giderleri dışında kalan bakiye Ayrıca vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’ den çıkmasına izin verilmeyen Müşterilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Acenta sorumlu olmayacaktır.

    4.17. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan müşteri(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşterinin(lerin) bu sözleşmeyi okuyup kabul etmeleri ile bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve yükümlülüğü kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle hizmeti alan müşteri(lerin) Acenta aleyhine ve almış oldukları hizmet sebebi ile ilgili dava ve takipler ve Acenta’nın müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde Acenta sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan müşteriler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.   LARSOY TURİZM (KaşTatilim.com) Mesafeli SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

    4.18. Yurtdışı konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını, geçerli vizelerini ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vize eksikliği yada her hangi bir devlet kurumu yada personelinin izin vermemesi vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Acenta’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.             

    4.19. Hizmetin ifasından sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Acenta’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acenta’’ya ödememesi halinde Müşteri, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumlu olduğu gibi Acenta’ya ilgili ödemeyi derhal yapmayı kabul ve taahhüt eder.

    4.20. Sözleşme konusu hizmetin Acenta tarafından haklı bir sebep dolayısıyla sağlanamaması halinde Acenta sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Müşteri’nin bu hususta peşin muvafakati vardır.

    4.21. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan Müşterilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Müşterinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde Müşteri hizmeti alıp kullanmış addolunur. Müşteri’nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Zorunlu seyahat sigortası paket turlarda tüm müşterilere tarafımızdan yapılmakta olup, Paket Turlar dışında kalan hizmetlerde, Müşteri konaklama hizmeti başlamadan evvel her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

5. İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

    5.1.  Müşterinin satın aldığı hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak 24 saat içinde bildirmemesi durumunda, Acenta, müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

    5.2.  Bu rezervasyon kampanyalı/Erken satış kapsamında ise hiçbir koşulda rezervasyon iptali ya da değişikliği yapılamaz.

    5.3.  Müşteri, hizmetin başlamasına 15 gün kala öncesine kadar iptal veya vazgeçme talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Ancak yurtdışı seyahatlerinde vize alınmış ise vize bedeli iade edilmez.

    5.4.  Müşteri, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını cayma tazminatı olarak Acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

    5.5.  İndirimli hizmetin iptal/devri halinde Müşteri, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %50’sini, 7 günden az bir süre kala ise hizmet bedelinin tamamını Acenta’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.   LARSOY TURİZM (KaşTatilim.com) Mesafeli SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

    5.6.  Yapılmış olan rezervasyonların iptallerinde ilgili otellerin ve havayolu firmalarının kendi iptal şartlarının geçerli olmasından dolayı iptallere bağlı olarak, hiçbir şekilde Acenta’dan kaynaklanmaksızın veya Acenta’nın Müşteri’den herhangi bir talebi olmaksızın, o biletin/ havayolu firmasının veya otelin şartları gereğince Müşteri’den ödeme talep edilebilir.

    5.7.  Müşteri, satın almış olduğu tur, otel vb. programa devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce Acenta’ya niyetini bildirerek rezervasyonunun, tur, otel vb. açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek ücüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda otel, tur vb. devir eden ve devir alan kişiler Acenta’ya karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Devredilen otel, tur vb. ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan müşterilerin vize bedelleri iade olmaz. Otel, tur vb. devir alan müşterierin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

    5.8.  Acenta, gerekli gördüğü durumlarda müşteriye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında tedarikçi hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerleri ziyaret sıralarını değiştirebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

    5.9.  Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden resmi rapor ile belgelemeleri halinde rezervasyon kesintisiz olarak iptal edilebilir. Rapor ile belgelenemeyen veya eksik belgelenen durumlarda Müşteri herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Alınan tüm kesinti ve sair ödemeler otellerin veya tur operatörlerinin talepleri olup Acenta ile ilgisi bulunmamaktadır.

    5.10.  Oda tipi değişiklikleri, müşteri ekleme ve müşteri çıkarma taleplerinde, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir. İki veya daha fazla kişinin konakladığı rezervasyonlarda, bir kişinin ismi değişmesi durumunda, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir. Tek kişilik (single) konaklamalarda isim değişikliği iptal hükmündedir.

    5.11.   İlk değişiklikden sonra yapılacak tüm değişiklik işlemlerinde her bir işlem için 50.-TL/kişi başı işlem ücreti alınır.

    5.12.  Aracı firmadan yapılan değişiklik, iptal vb. durumlarda Acenta hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.CAYMA HAKKI  Müşteri, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren (7 ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Acenta’ya faks, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde, Müşteri’ye veya 3. kişinin kullanımına sunulan hizmetin faturasının, Tur kayıt Formlarının Asıllarının Acenta’ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli Müşteri’ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.     LARSOY TURİZM (KaşTatilim.com) Mesafeli SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

7.YÜRÜRLÜLÜK  İş bu sözleşme, Müşterinin bahsi geçen hizmetleri satın almak için imzalaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin imza tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşterinin bu sözleşmeyi imzalaması durumunda, Müşteri sözleşmenin tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Bu sözleşme hizmetin müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi ya da her hangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

8.SORUMLULUK  Acenta’nın SORUMLULUKLARI; Müşterinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Acenta sorumludur. Acenta, müşteri aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında müşteriye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında müşteriye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin müşteri tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması müşterinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. Müşteri’nin SORUMLULUKLARI; Müşteri, paket tur kapsamında yer alan ve sözleşme eklerinde Acenta’nın talep ettiği bilgi ve belgeleri tam doğru ve eksiksiz olarak vereceğini ve verdiği bilgi ve belgelerden sorumlu olduğunu kabul eder.

9.BİLDİRİM, TANITIM BROŞÜRÜ  Müşteri, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği yada ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Acenta’ya bildirmek zorundadır. Sözleşmenin tamamlayıcı parçası olan Tanıtım broşürü ve tur programlarında turlar hakkında açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu turlarda yapılan değişiklikler Müşteri’ye derhal bildirilir. Sözleşme sonrası olan değişiklikler ise tarafların mutabakatı ile yapılır.

10.YETKİLİ MAHKEME  Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İş bu sözleşme 9 maddeden oluşup 6 sayfadan ibaret olarak taraflarca  .…../.……/ 2018 tarihinde imzalanmıştır. LARSOY TURİZM (KaşTatilim.com) ……………………..Teşekkürler!